fbpx

Kik vagyunk

Weboldalunk címe: www.apricotcoffee.hu

Boltunk címe 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. Apricot coffee

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és mire használjuk

Nagyra értékeljük az www.apricotcoffee.hu iránt tanúsított bizalmát. Ennek megfelelően személyes adatait becsületes és tisztességes módon hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – és az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi és európai uniós jogi aktusokkal összhangban, a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően védjük és kezeljük. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.apricotcoffee.hu minden szolgáltatására vonatkozik, beleértve az online igénybe vet szolgáltatásokat (ezen platformok és eszközök a továbbiakban együttesen: Weboldal). A Weboldal üzemeltetője és a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során szolgáltatott személyes adatok kezelője a Sárgabarack TMRW Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Apricot), székhelye 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. e-mail címe: hello@apricotcoffee.hu A szolgáltató fenntartja a jogot az adatvédelemre és a cookie-kra vonatkozó szabályok módosítására, így kérjük, rendszeresen látogasson el erre az oldalra.

I. Adatkezelési tájékoztatás – általános elvek és szabályok

Az Ön mint érintett (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, ha (i) ahhoz a Felhasználó hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat akkor is kezelhető, ha a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A Felhasználó írásban kérelmezheti a Szolgáltatónál (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Szolgáltató minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Felhasználó adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely – a jelen nyilatkozatban foglaltakra történő utalással – magában foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. A Felhasználó kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, és a Felhasználó felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.
II. Az adatkezelés jogalapja
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Felhasználók előzetes, önkéntes, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak ismeretén alapuló határozott hozzájárulása. Kizárólag azon Felhasználók személyes adatait kezeljük, akik ezen adatokat a lent részletezett módokon, önkéntesen tudomásunkra hozták, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárultak. A Felhasználó a Weboldal valamely olyan szolgáltatása igénybevételével, amelynek során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban (jelen nyilatkozat) foglaltakat, akkor az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje, valamint, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakkal összhangban – szükség szerint – továbbítsa. Ennek megfelelően, az erre vonatkozó checkbox bejelölésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait a Szolgáltató tárolja, illetve folyamatosan kezelje.[TD2]
A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozás hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott, hírekből, ajánlatokból és más információkból álló összeállítást készítsünk és küldjünk meg a Felhasználó részére. Ehhez értékeljük a Felhasználó szokásait a Weboldalon annak érdekében, hogy olyan hírlevelet állítsunk össze, ami a Felhasználó feltételeinek és igényeinek megfelel. A Felhasználó adatai továbbá mentésre és piackutatási, valamint promóciós célra is felhasználásra kerülnek. Ezen célból kizárólag emailben vesszük fel a Felhasználóval a kapcsolatot.
Amennyiben a továbbiakban a Felhasználó nem kívánja, hogy hírlevelet küldjünk részére, a Felhasználó bármikor kérheti (opt-out) ennek a felfüggesztését és leiratkozhat róla. A leiratkozáshoz a Felhasználó a hírlevélben szereplő linkre kattint, és ezután végigvezetjük a Felhasználót a leiratkozási folyamaton. A Felhasználó emailt is küldhet a Szolgáltató részére, amelyben visszavonja a hírlevél küldéshez való hozzájárulását.

Cookiek használata

Annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét elősegítsük, cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol, és amelyek szükségesek a Weboldal teljes körű használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük,
hogy a Felhasználók miként használják a Weboldalt, és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk, hogy a Felhasználó ellátogatott-e már korábban a Weboldalra, vagy egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni, kérjük, úgy állítsa be az internetes böngészőjét, hogy vagy automatikusan blokkoljon és töröljön minden cookie-t a számítógépe merevlemezéről, vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül. A Weboldalra történő első látogatás során megjelenő, a cookie-kal kapcsolatos tájékoztató elfogadásávala Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.


Online reklámra használt cookie-k
Fenntartjuk a jogot az olyan információ felhasználására is, melyet cookie-k használatával nyertünk a honlapunk látogatói tevékenységének anonim elemzése révén. Ennek alapján saját honlapunk, saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni a Felhasználóknak. Úgy gondoljuk, hogy a Felhasználónak ez hasznos, mert olyan hirdetéseket mutatunk, amelyekről a felhasználói magatartása alapján okunk van feltételezni, hogy érdekelik, ezért kevesebb véletlenszerű hirdetéssel, kevésbé érdekes tartalommal fog találkozni. Így tudja meggátolni a merevlemezén a cookie-k tárolását és/vagy tudja törölni őket. Beállíthatja a böngészőjét oly módon, mely általánosságban meggátolja a cookie-k mentését a számítógépére, és/vagy minden alkalommal felteszi a kérdést, hogy hozzájárul-e a cookiek használatához. Ezen kívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat. Ezeknek a funkcióknak a működését részletesen megismerheti böngészője “Segítség” menüpontjában. Leírással és képekkel ellátott magyarázatot talál a Firefox, a Microsoft Internet Explorer és a Google Chrome böngészőkre vonatkozóan a következő
linken: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k általános kikapcsolása korlátozhatja a Weboldal használhatóságát

Webshop működése és adatok kezelése

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Sárgabarack TMRW Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17, adószám: ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Sárgabarack TMRW Kft
A szolgáltató székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@apricotcoffee.hu
Cégjegyzékszáma:
Adószáma: 
Telefonszáma: +36 20 276 62 92
A szerződés nyelve: magyar

Vásárlási feltételek

Rendelés leadásával automatikusan elfogadod az adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat, jogorvoslatra ezeknek megfelelően van lehetőség.

A vásárlás során megadott személyes adatokat rendszerükben tároljuk, beleértve, név, email cím, cím, számlázási adatok, stb…. melyeket marketing célokra felhasználunk. Ezek részletes felhasználásáról a Google Analytics, Google Ads és Social média használata szekcióban található.


A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy a futár által), valamint fizetési módot ( bankkártya, amennyiben engedélyezett: banki átutalás). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja a honlapunkon található telefonszámot.

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van bankkártyás, boltban történő személyes és utánvétes fizetésre. Utóbbi estén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

1. Bankkártyás fizetés Barionnal
Barion online fizetési megoldást biztosít az alábbi jelek bármelyikével ellátott bankkártyával és hitelkártyával. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Kedvezményezett bankja:OTP Bank Zrt.
Kedvezményezett neve:Sárgabarack TMRW Kft.
Adószám:25531880-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-354291
Kedvezményezett számlaszáma:11708001-21116935

Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal vagy Postai úton történik. A termék becsült szállítási időtartamát a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza, melyet személyes úton, boltunkban tudjuk visszavenni, a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez alól kivétel a weboldalunkon vásárolt Ajándékutalványok bármelyiket, ennek visszaküldésére nincs lehetőség, átruházásra azonban van. Ezt cégünk felé emailben jelezni kell a hello@apricotcoffee.hu címre kell küldeni egy levelet, melyben kérelmezi a tulajdonos átruházását.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatjuk, utólag nem lesz hozzáférhető.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől 7 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 7 napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor ( hello@apricotcoffee.hu ).

Online Vitarendezés

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, a kereskedők is nyújthatnak be panaszt a fogyasztókkal szemben a termékek vagy szolgáltatások online vásárlásával kapcsolatban.

Az oldal itt érhető el: Online Vitarendezés

Google Analytics, Google Ads és Social média használata

A Weboldal Google Analytics szolgáltatást használ, ami a Google egy elemző szolgáltatása, és amely a Google Ads része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít a, Google Ads eltárol egy beszélgetés követő cookie-t („beszélgetés cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 90 nap után, és nem teszik lehetővé a Felhasználó egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a Weboldalon, akkor mi és a Google felismerjük, hogy korábban rákattintott a reklámra, és át lett irányítva erre az oldalra. A cookie-k által így megszerzett információnak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk azon Felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg, és ellátogattak az oldalra a beszélgetés követő jelzéssel. A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences
Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.
VIII. Közösségi médiumok használata (Social plug-ins) A Weboldal lehetővé teszi a közösségi oldalak beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a “Facebook” és az “Instagram” oldalakat. Ha rákattint az egyik ilyen gombra, akkor egyidejűleg információt oszt meg a közösségi média szolgáltatójával is. A szolgáltató ezt az információt megjelenítheti a Szolgáltató közösségi média profilján is, valamint megoszthatja ismerőseivel.Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak
által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről, illetve ezek feldolgozásáról és használatáról, továbbá a Felhasználó jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magánszféráját védik, ezzel kapcsolatosan kérjük, nézze meg a vonatkozó közösségi oldalak adatvédelmi tájékoztatóját, a Facebook oldal itt http://www.facebook.com/about/privacy/ é s i t t http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084, az Instagram oldalé itt https://huhu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ érhető el. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kifogása merül fel, úgy kérjük, írjon nekünk a 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17, postai címre vagy az hello@apricotcoffee.hu e-mail címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvasható.